portfolio web templatesProje hakkında

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD) arasında imzalanan ve UNIDO’nun 120632 no’lu proje protokolü çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi için Tanıtım ve Pilot Faaliyetler Projesi” adı ile yürütülen çalışmanın amacı, düşük KIP’a (küresel ısınma potansiyeli) sahip soğutkan kullanımı konusunda farkındalık yaratmaktır. Belirlenen beş pilot tesiste mevcut sistemlerin enerji ölçüm ve analizlerinin yapılmasının yanı sıra, kullanılan soğutkanın çevre dostu alternatiflerine dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Mevcut sistemlerin enerji verimliliği açısından ön değerlendirmesi yapılmış ve dönüşümü tamamlanan tesislerin işletme parametrelerinin izlenmesi ile raporlanması amaç edinilmiştir. Uzaktan izleme ve yeni nesil elektronik kontrol uygulamaları ile HCFC dışındaki alternatif soğutkanlarla işletimin dönüşüm sonrasındaki sonuçları kamuoyu ile düzenlenecek toplantılar aracılığı ile paylaşılacaktır.

İzlenen ve analiz edilen veriler; soğutma tedarikçileri, son kullanıcılar ve ilgilenen diğer taraflar için değişik platformlarda erişilebilir hale getirilecektir.